Thời sự truyền hình

Thứ tư, 27/07/2022 - 19:50

THỜI SỰ NGÀY 27-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 26/07/2022 - 19:47

THỜI SỰ NGÀY 26-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 25/07/2022 - 20:07

THỜI SỰ NGÀY 25-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 24/07/2022 - 19:59

THỜI SỰ NGÀY 24-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 24/07/2022 - 16:30

THỜI SỰ NGÀY 23-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/07/2022 - 20:18

THỜI SỰ NGÀY 22-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 21/07/2022 - 19:56

THỜI SỰ NGÀY 21-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 20/07/2022 - 20:17

THỜI SỰ NGÀY 20-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 20/07/2022 - 08:20

THỜI SỰ NGÀY 19-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 19/07/2022 - 08:33

THỜI SỰ NGÀY 18-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng