Thời sự truyền hình

Thứ năm, 03/08/2023 - 08:25

THỜI SỰ NGÀY 02-8-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 02/08/2023 - 07:57

THỜI SỰ NGÀY 01-8-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 31/07/2023 - 20:30

THỜI SỰ NGÀY 31-7-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 31/07/2023 - 08:19

THỜI SỰ NGÀY 30-7-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 30/07/2023 - 15:45

THỜI SỰ NGÀY 29-7-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 29/07/2023 - 09:41

THỜI SỰ NGÀY 28-7-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 27/07/2023 - 20:30

THỜI SỰ NGÀY 27-7-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 26/07/2023 - 20:45

THỜI SỰ NGÀY 26-7-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 26/07/2023 - 07:17

THỜI SỰ NGÀY 25-7-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 24/07/2023 - 20:30

THỜI SỰ NGÀY 24-7-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng