Thời sự truyền hình

Thứ tư, 20/09/2017 - 10:20

Thời sự tối ngày 19/9/2017

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/09/2017 - 08:52

Thời sự tối ngày 07-09-17

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ tư, 06/09/2017 - 09:31

Thời sự tối ngày 05-09-17

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ tư, 30/08/2017 - 14:37

Chương trình thời sự ngày 29-8-2017

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 28/08/2017 - 10:09

Thời sự tối ngày 26-8-2017

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ tư, 09/08/2017 - 08:20

Thời sự tối 08-08-2017

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ ba, 08/08/2017 - 10:05

Thời sự tối 07-08-2017

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình