Thời sự truyền hình

Thứ hai, 01/07/2019 - 08:41

THỜI SỰ TỐI 30-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/07/2019 - 08:33

THỜI SỰ TỐI 29-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 29/06/2019 - 09:14

THỜI SỰ TỐI 28-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 28/06/2019 - 08:20

THỜI SỰ TỐI 27-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 27/06/2019 - 07:26

THỜI SỰ TỐI 26-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 26/06/2019 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 25-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 25/06/2019 - 08:00

THỜI SỰ TỐI 24-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 24/06/2019 - 09:13

THỜI SỰ TỐI 23-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 24/06/2019 - 09:12

THỜI SỰ TỐI 22-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/06/2019 - 09:47

THỜI SỰ TỐI 21/6/2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình