Thời sự truyền hình

Thứ tư, 20/05/2020 - 21:49

THỜI SỰ NGÀY 20-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 19/05/2020 - 21:57

THỜI SỰ NGÀY 19-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/05/2020 - 21:40

THỜI SỰ NGÀY 18-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 17/05/2020 - 21:26

THỜI SỰ NGÀY 17-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/05/2020 - 21:40

THỜI SỰ NGÀY 16-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 15/05/2020 - 22:15

THỜI SỰ NGÀY 15-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/05/2020 - 21:07

THỜI SỰ NGÀY 14-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 13/05/2020 - 21:29

THỜI SỰ NGÀY 13-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 12/05/2020 - 21:31

THỜI SỰ NGÀY 12-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/05/2020 - 22:26

THỜI SỰ NGÀY 11-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình