Thời sự truyền hình

Thứ hai, 08/01/2018 - 09:52

BẢN TIN THỜI SỰ 06-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 13:55

BẢN TIN THỜI SỰ 05-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 13:53

BẢN TIN THỜI SỰ 04-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/01/2018 - 08:51

BARN TIN THỜI SỰ TOI 03-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/01/2018 - 15:14

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 02-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 02/01/2018 - 09:20

BẢN TIN THỜI SỰ 01-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hinh Quảng Ngãi

Thứ ba, 02/01/2018 - 09:10

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 31-12-2017

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/12/2017 - 09:53

BẢN TIN THOI SU TOI 29-12-2017

Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 20/09/2017 - 10:20

Thời sự tối ngày 19/9/2017

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/09/2017 - 08:52

Thời sự tối ngày 07-09-17

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình