Thời sự truyền hình

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:37

THỜI SỰ TỐI 10-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 10/07/2019 - 08:45

THỜI SỰ TỐI 09-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/07/2019 - 08:08

THỜI SỰ TỐI 08-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/07/2019 - 08:37

THỜI SỰ TỐI 07-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/07/2019 - 08:36

THỜI SỰ TỐI 06-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/07/2019 - 09:11

THỜI SỰ TỐI 05-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/07/2019 - 08:40

THỜI SỰ TỐI 04-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/07/2019 - 08:00

THỜI SỰ TỐI 03-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/07/2019 - 09:21

THỜI SỰ TỐI 02-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 02/07/2019 - 09:12

THỜI SỰ TỐI 01-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình