Thời sự truyền hình

Thứ hai, 11/03/2019 - 08:02

THỜI SỰ TỐI 09-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 09/03/2019 - 08:44

THỜI SỰ TỐI 08-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/03/2019 - 08:00

THỜI SỰ TỐI 07-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 07/03/2019 - 08:22

THỜI SỰ TỐI 06-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 06/03/2019 - 08:46

THỜI SỰ TỐI 05-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 05/03/2019 - 09:50

THỜI SỰ TỐI 04-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 04/03/2019 - 08:53

THỜI SỰ TỐI 03-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 04/03/2019 - 08:51

THỜI SỰ TỐI 02-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 02/03/2019 - 08:45

THỜI SỰ TỐI 01-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 01/03/2019 - 08:42

THỜI SỰ TỐI 28-2-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình