Thời sự truyền hình

Thứ tư, 20/03/2019 - 15:46

THỜI SỰ TỐI 19-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 19/03/2019 - 09:55

THỜI SỰ TỐI 18-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/03/2019 - 08:06

THỜI SỰ TỐI 17-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/03/2019 - 08:04

THỜI SỰ TỐI 16-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/03/2019 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 15-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 15/03/2019 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 14-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/03/2019 - 07:52

THỜI SỰ TỐI 13-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 13/03/2019 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 12-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 12/03/2019 - 07:58

THỜI SỰ TỐI 11-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/03/2019 - 08:03

THỜI SỰ TỐI 10-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình