Thời sự truyền hình

Thứ tư, 23/01/2019 - 07:56

THỜI SỰ TỐI 22-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 22/01/2019 - 08:39

THỜI SỰ TỐI 21-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 21/01/2019 - 08:13

THỜI SỰ TỐI 20-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 21/01/2019 - 08:12

THỜI SỰ TỐI 19-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 19/01/2019 - 08:25

THỜI SỰ TỐI 18-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 18/01/2019 - 08:50

THỜI SỰ TỐI 17-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 17/01/2019 - 08:43

THỜI SỰ TỐI 16-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 16/01/2019 - 08:22

THỜI SỰ TỐI 15-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 15/01/2019 - 08:26

THỜI SỰ TỐI 14-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 14/01/2019 - 08:42

THỜI SỰ TỐI 13-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình