Thời sự truyền hình

Thứ bảy, 21/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 21-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/09/2019 - 09:19

THỜI SỰ 20-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 19-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 18-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 17-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình