Thời sự truyền hình

Thứ tư, 17/07/2019 - 08:27

THỜI SỰ TỐI 16-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/07/2019 - 08:11

THỜI SỰ TỐI 15-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/07/2019 - 08:16

THỜI SỰ TỐI 14-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/07/2019 - 08:15

THỜI SỰ TỐI 13-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/07/2019 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 12-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/07/2019 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 11-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:37

THỜI SỰ TỐI 10-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 10/07/2019 - 08:45

THỜI SỰ TỐI 09-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/07/2019 - 08:08

THỜI SỰ TỐI 08-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/07/2019 - 08:37

THỜI SỰ TỐI 07-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình