Thời sự truyền hình

Thứ hai, 15/10/2018 - 07:08

THỜI SỰ TỐI 12-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/10/2018 - 08:22

THỜI SỰ TỐI 11-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/10/2018 - 07:27

THỜI SỰ TỐI 10-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 10/10/2018 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 09-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/10/2018 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 08-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/10/2018 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 07-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/10/2018 - 07:50

THỜI SỰ TỐI 06-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/10/2018 - 07:21

THỜI SỰ TỐI 05-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/10/2018 - 07:45

THỜI SỰ TỐI 04-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/10/2018 - 08:18

THỜI SỰ TỐI 03-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình