Thời sự truyền hình

Thứ bảy, 20/06/2020 - 06:31

THỜI SỰ NGÀY 19-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/06/2020 - 21:33

THỜI SỰ NGÀY 18-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 17/06/2020 - 21:21

THỜI SỰ NGÀY 17-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/06/2020 - 21:04

THỜI SỰ NGÀY 16-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/06/2020 - 21:36

THỜI SỰ NGÀY 15-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 14/06/2020 - 22:09

THỜI SỰ NGÀY 14-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/06/2020 - 21:08

THỜI SỰ NGÀY 13-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/06/2020 - 21:10

THỜI SỰ NGÀY 12-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/06/2020 - 23:50

THỜI SỰ NGÀY 11-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 10/06/2020 - 21:37

THỜI SỰ NGÀY 10-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình