Thời sự truyền hình

Thứ bảy, 27/07/2019 - 09:12

THỜI SỰ TỐI 26-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/07/2019 - 06:48

THỜI SỰ TỐI 25-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/07/2019 - 08:40

THỜI SỰ TỐI 24-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/07/2019 - 08:07

THỜI SỰ TỐI 23-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/07/2019 - 08:23

THỜI SỰ TỐI 22-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/07/2019 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 21-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/07/2019 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 20-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/07/2019 - 08:40

THỜI SỰ TỐI 19-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/07/2019 - 08:27

THỜI SỰ TỐI 18-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/07/2019 - 08:30

THỜI SỰ TỐI 17-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình