Thời sự truyền hình

Thứ ba, 12/09/2023 - 08:05

THỜI SỰ NGÀY 11-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/09/2023 - 08:19

THỜI SỰ NGÀY 10-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 09/09/2023 - 20:45

THỜI SỰ NGÀY 09-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/09/2023 - 20:30

THỜI SỰ NGÀY 08-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/09/2023 - 10:39

THỜI SỰ NGÀY 07-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 07/09/2023 - 06:09

THỜI SỰ NGÀY 06-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 05/09/2023 - 20:45

THỜI SỰ NGÀY 05-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 04/09/2023 - 21:45

THỜI SỰ NGÀY 04-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 03/09/2023 - 21:45

THỜI SỰ NGÀY 03-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 02/09/2023 - 20:30

THỜI SỰ NGÀY 02-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng