Thời sự truyền hình

Thứ bảy, 02/02/2019 - 08:47

THỜI SỰ TỐI 01-02-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 01/02/2019 - 09:03

THỜI SỰ TỐI 31-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 31/01/2019 - 08:41

THỜI SỰ TỐI 30-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 30/01/2019 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 29-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 29/01/2019 - 08:28

THỜI SỰ TỐI 28-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 28/01/2019 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 27-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 28/01/2019 - 08:22

THỜI SỰ TỐI 26-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 26/01/2019 - 08:18

THỜI SỰ TỐI 25-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 25/01/2019 - 07:33

THỜI SỰ TỐI 24-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 24/01/2019 - 09:13

THỜI SỰ TỐI 23-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình