Thời sự truyền hình

Thứ tư, 08/01/2020 - 22:21

THỜI SỰ 8-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/01/2020 - 21:18

THỜI SỰ 7-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/01/2020 - 22:29

THỜI SỰ 6-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 05/01/2020 - 20:22

THỜI SỰ 5-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 04/01/2020 - 20:52

THỜI SỰ 4-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/01/2020 - 21:07

THỜI SỰ 3-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/01/2020 - 20:21

THỜI SỰ 2-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/01/2020 - 08:58

THỜI SỰ 1-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 01/01/2020 - 09:59

THỜI SỰ 31-12-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 31/12/2019 - 08:34

THỜI SỰ 30-12-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình