Thời sự truyền hình

Thứ ba, 20/11/2018 - 08:19

THỜI SỰ TỐI 19-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/11/2018 - 07:46

THỜI SỰ TỐI 18-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/11/2018 - 07:45

THỜI SỰ TỐI 17-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/11/2018 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 16-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/11/2018 - 08:12

THỜI SỰ TỐI 15-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/11/2018 - 08:28

THỜI SỰ TỐI 14-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/11/2018 - 07:27

THỜI SỰ TỐI 13-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/11/2018 - 07:45

THỜI SỰ TỐI 12-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/11/2018 - 07:23

THỜI SỰ TỐI 11-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/11/2018 - 07:23

THỜI SỰ TỐI 10-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình