Thời sự truyền hình

Thứ ba, 11/09/2018 - 09:04

THỜI SỰ TỐI 10-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 09-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:16

THỜI SỰ TỐI 08-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 08/09/2018 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 07-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 07/09/2018 - 08:21

THỜI SỰ TỐI 06-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 06/09/2018 - 07:20

THỜI SỰ TỐI 05-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 05/09/2018 - 07:22

THỜI SỰ TỐI 04-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 04/09/2018 - 08:22

THỜI SỰ TỐI 03-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/09/2018 - 13:50

THỜI SỰ TỐI 02-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/09/2018 - 13:48

THỜI SỰ TỐI 01-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình