Thời sự truyền hình

Thứ bảy, 02/06/2018 - 08:07

THỜI SỰ TỐI 01-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 01/06/2018 - 08:05

THỜI SỰ TỐI 31-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 31/05/2018 - 07:47

THỜI SỰ TỐI 30-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 30/05/2018 - 08:10

THỜI SỰ TỐI 29-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 29/05/2018 - 07:56

THỜI SỰ TỐI 28-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 28/05/2018 - 08:04

THỜI SỰ TỐI 27-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 28/05/2018 - 08:03

THỜI SỰ TỐI 26-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 26/05/2018 - 07:38

THỜI SỰ TỐI 25-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 25/05/2018 - 08:01

THỜI SỰ TỐI 24-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 24/05/2018 - 08:00

THỜI SỰ TỐI 23-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình