Thời sự truyền hình

Thứ hai, 05/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 05-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 04/08/2019 - 20:15

THỜI SỰ TỐI 04-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 03-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/08/2019 - 09:51

THỜI SỰ TỐI 02-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/08/2019 - 09:10

THỜI SỰ TỐI 01-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/08/2019 - 09:08

THỜI SỰ TỐI 31-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 31/07/2019 - 09:07

THỜI SỰ TỐI 30-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/07/2019 - 09:05

THỜI SỰ TỐI 29-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/07/2019 - 09:04

THỜI SỰ TỐI 28-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 28/07/2019 - 09:03

THỜI SỰ TỐI 27-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình