Thời sự truyền hình

Thứ hai, 29/06/2020 - 20:34

THỜI SỰ NGÀY 29-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 28/06/2020 - 21:04

THỜI SỰ NGÀY 28-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/06/2020 - 20:54

THỜI SỰ NGÀY 27-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/06/2020 - 21:39

THỜI SỰ NGÀY 26-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/06/2020 - 21:54

THỜI SỰ NGÀY 25-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/06/2020 - 22:58

THỜI SỰ NGÀY 24-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/06/2020 - 20:34

THỜI SỰ NGÀY 23-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/06/2020 - 08:50

THỜI SỰ NGÀY 22-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 21/06/2020 - 20:01

THỜI SỰ NGÀY 21-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/06/2020 - 20:59

THỜI SỰ NGÀY 20-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình