Thời sự truyền hình

Thứ năm, 30/08/2018 - 08:27

THỜI SỰ TỐI 29-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/08/2018 - 08:00

THỜI SỰ TỐI 28-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/08/2018 - 08:09

THỜI SỰ TỐI 27-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/08/2018 - 07:21

THỜI SỰ TỐI 26-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/08/2018 - 07:21

THỜI SỰ TỐI 25-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/08/2018 - 08:20

THỜI SỰ TỐI 24-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/08/2018 - 07:15

THỜI SỰ TỐI 23-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 23/08/2018 - 08:34

THỜI SỰ TỐI 22-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/08/2018 - 08:30

THỜI SỰ TỐI 21-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 21/08/2018 - 08:29

THỜI SỰ TỐI 20-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình