Thời sự truyền hình

Thứ ba, 04/12/2018 - 07:25

THỜI SỰ TỐI 03-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/12/2018 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 02-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/12/2018 - 08:23

THỜI SỰ TỐI 01-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 01/12/2018 - 09:08

THỜI SỰ TỐI 30-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 30/11/2018 - 08:30

THỜI SỰ TỐI 29-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 29/11/2018 - 08:05

THỜI SỰ TỐI 28-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 28/11/2018 - 08:49

THỜI SỰ TỐI 27-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 27/11/2018 - 07:19

THỜI SỰ TỐI 26-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 25/11/2018 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 25-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 25/11/2018 - 08:15

THỜI SỰ TỐI 24-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình