Thời sự truyền hình

Thứ ba, 03/12/2019 - 09:55

THỜI SỰ 02-12-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/12/2019 - 10:01

THỜI SỰ 01-12-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/12/2019 - 10:00

THỜI SỰ 30-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/11/2019 - 07:43

THỜI SỰ 29-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 29/11/2019 - 09:26

THỜI SỰ 28-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 28/11/2019 - 07:56

THỜI SỰ 27-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 27/11/2019 - 07:59

THỜI SỰ 26-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 26/11/2019 - 08:10

THỜI SỰ 25-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 25/11/2019 - 08:34

THỜI SỰ 24-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 24/11/2019 - 08:27

THỜI SỰ 23-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng