Thời sự truyền hình

Thứ ba, 07/05/2019 - 07:57

THỜI SỰ TỐI 06-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/05/2019 - 08:30

THỜI SỰ TỐI 05-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/05/2019 - 08:29

THỜI SỰ TỐI 04-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 04/05/2019 - 08:09

THỜI SỰ TỐI 03-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/05/2019 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 02-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/05/2019 - 07:21

THỜI SỰ TỐI 01-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 01/05/2019 - 07:43

THỜI SỰ TỐI 30-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/04/2019 - 07:41

THỜI SỰ TỐI 29-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/04/2019 - 13:50

THỜI SỰ TỐI 28-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/04/2019 - 13:49

THỜI SỰ TỐI 27-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình