Thời sự truyền hình

Thứ tư, 09/05/2018 - 08:03

THỜI SỰ TỐI 08-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 08/05/2018 - 08:26

THỜI SỰ TỐI 07-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 07/05/2018 - 07:38

THỜI SỰ TỐI 06-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 07/05/2018 - 07:37

THỜI SỰ TỐI 05-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 05/05/2018 - 08:12

THỜI SỰ TỐI 04-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 04/05/2018 - 07:50

THỜI SỰ TỐI 03-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 03/05/2018 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 02-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 02/05/2018 - 07:54

THỜI SỰ TỐI 01-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 02/05/2018 - 07:53

THỜI SỰ TỐI 30-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 30/04/2018 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 29-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình