Thời sự truyền hình

Thứ ba, 10/07/2018 - 08:11

THỜI SỰ TỐI 09-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/07/2018 - 08:28

THỜI SỰ TỐI 08-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/07/2018 - 08:27

THỜI SỰ TỐI 07-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 07/07/2018 - 08:30

THỜI SỰ TỐI 06-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 06/07/2018 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 05-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/07/2018 - 08:26

THỜI SỰ TỐI 04-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/07/2018 - 07:18

THỜI SỰ TỐI 03-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/07/2018 - 07:53

THỜI SỰ TỐI 02-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/07/2018 - 07:39

THỜI SỰ TỐI 01-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/07/2018 - 07:38

THỜI SỰ TỐI 30-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình