Thời sự truyền hình

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:18

THỜI SỰ TỐI 14-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:17

THỜI SỰ TỐI 13-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/01/2018 - 08:56

THỜI SỰ TỐI 12-01-2018

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/01/2018 - 08:42

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 11-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/01/2018 - 08:49

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 10-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/01/2018 - 08:48

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 09-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/01/2018 - 10:21

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 08-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/01/2018 - 09:54

BẢN TIN THỜI SỰ 07-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/01/2018 - 09:52

BẢN TIN THỜI SỰ 06-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 13:55

BẢN TIN THỜI SỰ 05-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình