Thời sự truyền hình

Chủ nhật, 25/06/2023 - 14:45

THỜI SỰ NGÀY 24-6-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/06/2023 - 09:00

THỜI SỰ NGÀY 23-6-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/06/2023 - 08:27

THỜI SỰ NGÀY 22-6-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/06/2023 - 20:23

THỜI SỰ NGÀY 21-6-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/06/2023 - 08:19

THỜI SỰ NGÀY 20-6-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 20/06/2023 - 08:10

THỜI SỰ NGÀY 19-6-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/06/2023 - 08:18

THỜI SỰ NGÀY 18-6-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 18/06/2023 - 15:35

THỜI SỰ NGÀY 17-6-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/06/2023 - 10:29

THỜI SỰ NGÀY 16-6-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/06/2023 - 10:52

THỜI SỰ NGÀY 15-6-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng