Thời sự truyền hình

Thứ sáu, 20/07/2018 - 07:56

THỜI SỰ TỐI 19-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:58

THỜI SỰ TỐI 18-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 17-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/07/2018 - 08:12

THỜI SỰ TỐI 16-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 16/07/2018 - 08:06

THỜI SỰ TỐI 15-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 16/07/2018 - 08:06

THỜI SỰ TỐI 14-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/07/2018 - 08:46

THỜI SỰ TỐI 13-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 13/07/2018 - 07:19

THỜI SỰ TỐI 12-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 12/07/2018 - 07:38

THỜI SỰ TỐI 11-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/07/2018 - 13:27

THỜI SỰ TỐI 10-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình