Quốc phòng toàn dân

Thứ bảy, 17/03/2018 - 08:32

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 16-3-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/03/2018 - 13:49

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 23-2-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/03/2018 - 10:17

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 9-2-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình