Quốc phòng toàn dân

Thứ bảy, 27/04/2019 - 08:48

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 26-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/04/2019 - 08:45

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 12-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 12/05/2018 - 08:36

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 11-5-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 28/04/2018 - 09:19

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 27-4-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/04/2018 - 08:39

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 13-4-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 07/04/2018 - 07:50

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 30-3-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/03/2018 - 08:32

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 16-3-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/03/2018 - 13:49

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 23-2-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/03/2018 - 10:17

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 9-2-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình