An toàn giao thông

Thứ bảy, 27/03/2021 - 18:33

AN TOÀN GIAO THÔNG 27-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/03/2021 - 18:36

AN TOÀN GIAO THÔNG 20-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/03/2021 - 18:53

AN TOÀN GIAO THÔNG 13-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/03/2021 - 20:40

AN TOÀN GIAO THÔNG 06-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/02/2021 - 18:30

AN TOÀN GIAO THÔNG 27-2-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/02/2021 - 20:01

AN TOÀN GIAO THÔNG 20-2-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/02/2021 - 18:54

AN TOÀN GIAO THÔNG 13-2-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 07/02/2021 - 10:10

AN TOÀN GIAO THÔNG 06-2-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/02/2021 - 09:59

AN TOÀN GIAO THÔNG 30-1-2021

Dịch Covid-19 quay trở lại nên tỉnh Quảng Ngãi đã kích hoạt 20 chốt kiểm tra y tế trên tất cả các tuyến đường bộ, đường sắt và đường biển, nơi cửa ngõ ra vào của tỉnh.

Thứ hai, 01/02/2021 - 09:59

AN TOÀN GIAO THÔNG 23-1-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng