An toàn giao thông

Thứ bảy, 09/05/2020 - 20:18

AN TOÀN GIAO THÔNG 09-5-2020

Quốc lộ 24B từ Quảng Ngãi đi các tỉnh Tây Nguyên đang trở nên quá tải. Con đường thì không được mở rộng, nhưng khu dân cư mọc theo Quốc lộ lại thêm ra. Và nay, đoạn Quốc lộ này còn là đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nên ách tắc giao thông là chuyện thường ngày.

Thứ bảy, 02/05/2020 - 20:31

AN TOÀN GIAO THÔNG 02-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/04/2020 - 11:03

AN TOÀN GIAO THÔNG 25-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/04/2020 - 18:15

AN TOÀN GIAO THÔNG 18-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 11/04/2020 - 17:32

AN TOÀN GIAO THÔNG 11-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/04/2020 - 10:12

AN TOÀN GIAO THÔNG 04-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 30/03/2020 - 22:38

AN TOÀN GIAO THÔNG 28-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/03/2020 - 18:15

AN TOÀN GIAO THÔNG 21-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/03/2020 - 19:00

AN TOÀN GIAO THÔNG 14-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/03/2020 - 10:35

AN TOÀN GIAO THÔNG 07-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng