Chuyên mục - Chuyên đề

Thứ bảy, 11/07/2020 - 22:10

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 11-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/07/2020 - 21:03

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 10-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/07/2020 - 18:16

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 10-7-2020

Thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ LLVT tỉnh “Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực trong hoạt động công tác hội cũng như thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương.

Thứ sáu, 10/07/2020 - 10:07

Cải cách hành chính ngày 20-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/07/2020 - 19:43

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 09-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/07/2020 - 17:27

Kết nối những tấm lòng số 460

Chị Sơ bị ung thư không có tiền điều trị

Thứ năm, 09/07/2020 - 16:53

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐOÀN KẾT - TRÍ TUỆ - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Là thành viên của UBMTTQVN tỉnh, Liên hiệp Hội thực hiện vai trò là cầu nối gắn bó giữa trí thức với Đảng, giữa Đảng với trí thức, góp phần tăng cường liên minh công nhân – nông dân – trí thức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ năm, 09/07/2020 - 08:58

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 08-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/07/2020 - 20:34

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 07-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/07/2020 - 18:15

An ninh Quảng Ngãi 07-7-2020

Lừa đảo người dân dưới danh nghĩa hỗ trợ vốn và dán tờ rơi cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, hàng trăm người dân do không tìm hiểu kỹ đã “sập” bẫy với số tiền vay hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt xóa nhiều băng nhóm lừa đảo cho vay với lãi suất cao này.

Lịch phát sóng