Chuyên mục - Chuyên đề

Thứ ba, 09/06/2020 - 09:29

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 08-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/06/2020 - 16:21

Kết nối những tấm lòng số 455

Cha u não, con gái nghỉ đại học giữa chừng

Chủ nhật, 07/06/2020 - 20:34

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 07-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/06/2020 - 19:39

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 06-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/06/2020 - 18:15

AN TOÀN GIAO THÔNG 06-6-2020

Hơn 4 tháng nay, người dân sống ở khu vực đường Lê Lợi, TP. Quảng Ngãi rất bức xúc trước tình trạng mất ATGT và ô nhiễm môi trường do đơn vị thi công nâng cấp đoạn đường này gây ra. Các đơn vị thi công trên tuyến đường này bất chấp các quy định an toàn, thi công một cách thiếu trách nhiệm.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 19:35

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 05-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/06/2020 - 07:10

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 04-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/06/2020 - 21:14

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 03-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 02/06/2020 - 19:54

An ninh Quảng Ngãi 02-6-2020

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các đơn vị trực thuộc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở.

Thứ ba, 02/06/2020 - 19:43

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 02-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng