Thời sự

Thứ hai, 09/12/2019 - 11:11

THỜI SỰ 07-12-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 06/12/2019 - 20:45

THỜI SỰ 06-12-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/12/2019 - 20:35

THỜI SỰ 05-12-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/12/2019 - 20:45

THỜI SỰ 04-12-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/12/2019 - 07:26

THỜI SỰ 03-12-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/12/2019 - 09:55

THỜI SỰ 02-12-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/12/2019 - 10:01

THỜI SỰ 01-12-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/12/2019 - 10:00

THỜI SỰ 30-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/11/2019 - 07:43

THỜI SỰ 29-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 29/11/2019 - 09:26

THỜI SỰ 28-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình