Thời sự

Thứ tư, 02/05/2018 - 07:53

THỜI SỰ TỐI 30-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 30/04/2018 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 29-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 30/04/2018 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 28-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 28/04/2018 - 09:22

THỜI SỰ TỐI 27-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/04/2018 - 09:16

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 27 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/04/2018 - 09:15

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 26- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngã

Thứ sáu, 27/04/2018 - 08:01

THỜI SỰ TỐI 26-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:07

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 26 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:07

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 25- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngã

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:06

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 25 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình