Thời sự

Thứ hai, 28/01/2019 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 27-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 28/01/2019 - 08:22

THỜI SỰ TỐI 26-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 26/01/2019 - 08:18

THỜI SỰ TỐI 25-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 25/01/2019 - 07:33

THỜI SỰ TỐI 24-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 24/01/2019 - 09:13

THỜI SỰ TỐI 23-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 23/01/2019 - 07:56

THỜI SỰ TỐI 22-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 22/01/2019 - 08:39

THỜI SỰ TỐI 21-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 21/01/2019 - 08:13

THỜI SỰ TỐI 20-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 21/01/2019 - 08:12

THỜI SỰ TỐI 19-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 19/01/2019 - 08:25

THỜI SỰ TỐI 18-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình