Thời sự

Thứ bảy, 07/04/2018 - 07:48

THỜI SỰ TỐI 06-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 06/04/2018 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 05-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/04/2018 - 09:08

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 05 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/04/2018 - 09:07

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 04- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/04/2018 - 09:06

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 03- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/04/2018 - 08:19

THỜI SỰ TỐI 04-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/04/2018 - 08:28

THỜI SỰ TỐI 03-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 03 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 02- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:05

THỜI SỰ TỐI 02-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình