Thời sự

Thứ ba, 11/06/2019 - 07:47

THỜI SỰ TỐI 10-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/06/2019 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 09-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/06/2019 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 08-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 08/06/2019 - 07:59

THỜI SỰ TỐI 07-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 07/06/2019 - 07:59

THỜI SỰ TỐI 06-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 06/06/2019 - 08:23

THỜI SỰ TỐI 05-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 05/06/2019 - 08:11

THỜI SỰ TỐI 04-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/06/2019 - 08:18

THỜI SỰ TỐI 02-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/06/2019 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 01-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 01/06/2019 - 08:39

THỜI SỰ TỐI 31-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình