Thời sự

Thứ hai, 08/04/2019 - 08:29

THỜI SỰ TỐI 06-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/04/2019 - 08:53

THỜI SỰ TỐI 05-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/04/2019 - 09:13

THỜI SỰ TỐI 04-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/04/2019 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 03-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/04/2019 - 08:46

THỜI SỰ TỐI 02-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 02/04/2019 - 08:43

THỜI SỰ TỐI 01-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/04/2019 - 08:42

THỜI SỰ TỐI 31-03-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/04/2019 - 08:39

THỜI SỰ TỐI 30-03-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/03/2019 - 09:19

THỜI SỰ TỐI 29-03-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 29/03/2019 - 08:25

THỜI SỰ TỐI 28-03-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình