Thời sự

Thứ bảy, 13/06/2020 - 21:08

THỜI SỰ NGÀY 13-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/06/2020 - 19:58

Đại hội Đảng bộ ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Quảng Ngãi lần thứ XI

Sáng nay (ngày 13.6), Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Ngãi tiến hành Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ bảy, 13/06/2020 - 17:29

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 13-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/06/2020 - 16:22

Đại hội Đảng bộ liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ngãi lần thứ X

Sáng nay (ngày 13.6), Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ bảy, 13/06/2020 - 16:21

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi lần thứ XVII

Ngày 12.6, Đảng bộ Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thứ sáu, 12/06/2020 - 21:10

THỜI SỰ NGÀY 12-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/06/2020 - 19:50

Đại hội Đảng bộ văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi lần thứ X

Sáng nay (12.6), Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên và 70 đại biểu đã tham dự đại hội.

Thứ sáu, 12/06/2020 - 16:55

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 12-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/06/2020 - 23:50

THỜI SỰ NGÀY 11-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/06/2020 - 17:19

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 11-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình