Thời sự

Thứ năm, 07/02/2019 - 09:39

THỜI SỰ TỐI 06-02-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 07/02/2019 - 09:38

THỜI SỰ TỐI 05-02-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 05/02/2019 - 09:15

THỜI SỰ TỐI 04-02-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 04/02/2019 - 07:50

THỜI SỰ TỐI 03-02-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 03/02/2019 - 14:24

THỜI SỰ TỐI 02-02-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 02/02/2019 - 08:47

THỜI SỰ TỐI 01-02-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 01/02/2019 - 09:03

THỜI SỰ TỐI 31-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 31/01/2019 - 08:41

THỜI SỰ TỐI 30-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 30/01/2019 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 29-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 29/01/2019 - 08:28

THỜI SỰ TỐI 28-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình