Truyền hình

Thứ năm, 18/05/2023 - 12:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 18/5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/05/2023 - 10:45

THỜI SỰ NGÀY 17-5-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 17/05/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 17/5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 17/05/2023 - 20:30

Mộ Đức phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở huyện Mộ Đức có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Năm 2023, Mộ Đức phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới.

Thứ tư, 17/05/2023 - 12:53

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 17/5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/05/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 16/5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/05/2023 - 20:30

THỜI SỰ NGÀY 16-5-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/05/2023 - 11:53

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 16/5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/05/2023 - 08:30

THỜI SỰ NGÀY 15-5-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/05/2023 - 20:52

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 15/5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng