Thời sự

Thứ năm, 18/06/2020 - 21:33

THỜI SỰ NGÀY 18-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/06/2020 - 17:27

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 18-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/06/2020 - 09:03

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 17-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 17/06/2020 - 21:21

THỜI SỰ NGÀY 17-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/06/2020 - 21:04

THỜI SỰ NGÀY 16-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/06/2020 - 17:30

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 16-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/06/2020 - 21:36

THỜI SỰ NGÀY 15-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/06/2020 - 17:30

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 15-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 14/06/2020 - 22:09

THỜI SỰ NGÀY 14-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 14/06/2020 - 17:30

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 14-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình