Thời sự

Thứ hai, 23/07/2018 - 08:09

THỜI SỰ TỐI 22-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/07/2018 - 08:08

THỜI SỰ TỐI 21-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/07/2018 - 08:42

THỜI SỰ TỐI 20-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/07/2018 - 07:56

THỜI SỰ TỐI 19-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:58

THỜI SỰ TỐI 18-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 17-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/07/2018 - 08:12

THỜI SỰ TỐI 16-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 16/07/2018 - 08:06

THỜI SỰ TỐI 15-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 16/07/2018 - 08:06

THỜI SỰ TỐI 14-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/07/2018 - 08:46

THỜI SỰ TỐI 13-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình