Thời sự

Thứ tư, 17/04/2019 - 09:38

THỜI SỰ TỐI 16-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/04/2019 - 07:54

THỜI SỰ TỐI 15-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/04/2019 - 08:19

THỜI SỰ TỐI 14-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/04/2019 - 08:18

THỜI SỰ TỐI 13-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/04/2019 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 12-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/04/2019 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 11-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/04/2019 - 09:01

THỜI SỰ TỐI 10-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 10/04/2019 - 14:58

THỜI SỰ TỐI 09-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/04/2019 - 09:41

THỜI SỰ TỐI 08-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/04/2019 - 08:30

THỜI SỰ TỐI 07-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình