Thời sự

Thứ hai, 08/01/2018 - 09:54

BẢN TIN THỜI SỰ 07-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/01/2018 - 09:52

BẢN TIN THỜI SỰ 06-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 13:55

BẢN TIN THỜI SỰ 05-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 13:53

BẢN TIN THỜI SỰ 04-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 10:27

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 6 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 10:26

BẢN TIN THỜI SỰ CHIỀU 5 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/01/2018 - 10:08

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 05-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/01/2018 - 10:05

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 04-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/01/2018 - 10:20

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 4 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/01/2018 - 10:17

BẢN TIN THỜI SỰ CHIỀU 3 - 01 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình