Thời sự

Thứ ba, 30/01/2018 - 10:08

THỜI SỰ TỐI 29-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/01/2018 - 08:20

THỜI SỰ TỐI 28-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/01/2018 - 08:20

THỜI SỰ TỐI 27-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/01/2018 - 08:18

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 28- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/01/2018 - 08:17

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 28 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/01/2018 - 08:28

THỜI SỰ TỐI 26-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/01/2018 - 08:23

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 27 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/01/2018 - 08:22

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 26- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/01/2018 - 09:36

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 26 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/01/2018 - 09:34

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 25- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình