Thời sự

Thứ bảy, 04/08/2018 - 08:29

THỜI SỰ TỐI 03-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/08/2018 - 08:05

THỜI SỰ TỐI 02-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/08/2018 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 01-08-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 01/08/2018 - 08:07

THỜI SỰ TỐI 31-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 31/07/2018 - 07:17

THỜI SỰ TỐI 30-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 30/07/2018 - 08:15

THỜI SỰ TỐI 29-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 30/07/2018 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 28-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 28/07/2018 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 27-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/07/2018 - 08:00

THỜI SỰ TỐI 26-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/07/2018 - 07:57

THỜI SỰ TỐI 25-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình