Thời sự

Thứ tư, 25/09/2019 - 08:30

THỜI SỰ 24-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/09/2019 - 07:20

THỜI SỰ 23-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 22/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 22-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 21-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/09/2019 - 09:19

THỜI SỰ 20-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 19-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 18-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 17-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 07/05/2017 - 16:27

Thời sự tối

Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình