Thời sự

Thứ hai, 29/04/2019 - 13:49

THỜI SỰ TỐI 27-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/04/2019 - 08:51

THỜI SỰ TỐI 26-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/04/2019 - 09:54

THỜI SỰ TỐI 25-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/04/2019 - 08:44

THỜI SỰ TỐI 24-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/04/2019 - 08:54

THỜI SỰ TỐI 23-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/04/2019 - 08:22

THỜI SỰ TỐI 22-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/04/2019 - 08:27

THỜI SỰ TỐI 21-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/04/2019 - 08:26

THỜI SỰ TỐI 20-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/04/2019 - 08:23

THỜI SỰ TỐI 19-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/04/2019 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 17-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình