Thời sự

Thứ ba, 27/02/2018 - 08:56

THỜI SỰ TỐI 26-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 26/02/2018 - 09:26

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 26 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 26/02/2018 - 09:25

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 25 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 26/02/2018 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 25-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 26/02/2018 - 07:50

THỜI SỰ TỐI 24-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/02/2018 - 14:52

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 23- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/02/2018 - 08:48

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 24 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/02/2018 - 08:44

THỜI SỰ TỐI 23-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/02/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 23 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/02/2018 - 08:42

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 22- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình