Thời sự

Thứ bảy, 03/11/2018 - 07:38

THỜI SỰ TỐI 02-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/11/2018 - 07:59

THỜI SỰ TỐI 01-11-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/11/2018 - 08:38

THỜI SỰ TỐI 31-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 31/10/2018 - 08:21

THỜI SỰ TỐI 30-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/10/2018 - 07:17

THỜI SỰ TỐI 29-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/10/2018 - 07:18

THỜI SỰ TỐI 28-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/10/2018 - 07:17

THỜI SỰ TỐI 27-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/10/2018 - 08:21

THỜI SỰ TỐI 26-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:26

THỜI SỰ TỐI 25-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/10/2018 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 24-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình