Thời sự

Thứ năm, 16/01/2020 - 22:13

THỜI SỰ 16-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 16/01/2020 - 08:37

THỜI SỰ 15-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 14/01/2020 - 22:35

THỜI SỰ 14-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 13/01/2020 - 22:44

THỜI SỰ 13-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 12/01/2020 - 20:01

THỜI SỰ 12-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 11/01/2020 - 21:17

THỜI SỰ 11-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/01/2020 - 21:18

THỜI SỰ 10-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/01/2020 - 21:24

THỜI SỰ 09-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 08/01/2020 - 22:21

THỜI SỰ 8-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/01/2020 - 21:18

THỜI SỰ 7-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình