Thời sự

Thứ sáu, 12/04/2019 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 11-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/04/2019 - 09:01

THỜI SỰ TỐI 10-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 10/04/2019 - 14:58

THỜI SỰ TỐI 09-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/04/2019 - 09:41

THỜI SỰ TỐI 08-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/04/2019 - 08:30

THỜI SỰ TỐI 07-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/04/2019 - 08:29

THỜI SỰ TỐI 06-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/04/2019 - 08:53

THỜI SỰ TỐI 05-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/04/2019 - 09:13

THỜI SỰ TỐI 04-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/04/2019 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 03-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/04/2019 - 08:46

THỜI SỰ TỐI 02-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình