Thời sự

Thứ tư, 24/06/2020 - 22:58

THỜI SỰ NGÀY 24-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/06/2020 - 17:40

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 24-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/06/2020 - 20:34

THỜI SỰ NGÀY 23-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/06/2020 - 17:30

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 23-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/06/2020 - 08:50

THỜI SỰ NGÀY 22-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/06/2020 - 17:31

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 22-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/06/2020 - 17:25

Đại hội Đảng bộ đài PT - TH Quảng Ngãi lần thứ XI

Sáng nay (22.6), Đảng bộ Đài PT - TH Quảng Ngãi đã tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ nhật, 21/06/2020 - 20:01

THỜI SỰ NGÀY 21-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 21/06/2020 - 17:30

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 21-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/06/2020 - 20:59

THỜI SỰ NGÀY 20-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình