Thời sự

Thứ năm, 06/06/2019 - 08:23

THỜI SỰ TỐI 05-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 05/06/2019 - 08:11

THỜI SỰ TỐI 04-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/06/2019 - 08:18

THỜI SỰ TỐI 02-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/06/2019 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 01-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 01/06/2019 - 08:39

THỜI SỰ TỐI 31-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 31/05/2019 - 07:22

THỜI SỰ TỐI 30-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 30/05/2019 - 07:10

THỜI SỰ TỐI 29-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/05/2019 - 09:28

THỜI SỰ TỐI 28-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/05/2019 - 07:56

THỜI SỰ TỐI 27-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/05/2019 - 07:19

THỜI SỰ TỐI 26-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình