Thời sự

Thứ bảy, 27/01/2018 - 08:22

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 26- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/01/2018 - 09:36

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 26 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/01/2018 - 09:34

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 25- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/01/2018 - 08:45

THỜI SỰ TỐI 25-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/01/2018 - 08:47

THỜI SỰ TỐI 24-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/01/2018 - 08:41

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 25 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/01/2018 - 08:39

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 24- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/01/2018 - 09:07

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 24 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/01/2018 - 09:06

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 23- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/01/2018 - 09:01

THỜI SỰ TỐI 23-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình