Thời sự

Thứ ba, 23/04/2019 - 08:22

THỜI SỰ TỐI 22-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/04/2019 - 08:27

THỜI SỰ TỐI 21-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/04/2019 - 08:26

THỜI SỰ TỐI 20-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/04/2019 - 08:23

THỜI SỰ TỐI 19-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/04/2019 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 17-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 17/04/2019 - 09:38

THỜI SỰ TỐI 16-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/04/2019 - 07:54

THỜI SỰ TỐI 15-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/04/2019 - 08:19

THỜI SỰ TỐI 14-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/04/2019 - 08:18

THỜI SỰ TỐI 13-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/04/2019 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 12-4-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình