Truyền hình

Thứ bảy, 27/05/2023 - 10:01

THỜI SỰ NGÀY 26-5-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/05/2023 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 26/5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/05/2023 - 20:30

Chi trả bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt

Sở Lao động, Thương bình và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai việc chi trả bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt. Vậy việc triển khai này tác động gì đến người được nhận bảo trợ? Người được bảo trợ có được lợi gì?.

Thứ sáu, 26/05/2023 - 11:59

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 26/5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/05/2023 - 11:33

THỜI SỰ NGÀY 25-5-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/05/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 25/5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/05/2023 - 12:37

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 25/5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/05/2023 - 10:23

THỜI SỰ NGÀY 24-5-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/05/2023 - 20:54

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 24/5

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/05/2023 - 20:30

Tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay, Quảng Ngãi có 124 sản phẩm được công nhận OCOP. Trong đó, có 09 sản phẩm đạt 4 sao và 115 sản phẩm đạt 3 sao. Toàn tỉnh đã có 10 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Tiêu chí về điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giai đoạn 2023 – 2025 vừa được Bộ Công Thương ban hành.

Lịch phát sóng