Thời sự

Thứ năm, 15/02/2018 - 15:18

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 15 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/02/2018 - 15:17

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/02/2018 - 15:09

THỜI SỰ TỐI 14-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hinh Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/02/2018 - 16:23

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 14 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/02/2018 - 16:22

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 13- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/02/2018 - 13:45

THỜI SỰ TỐI 13-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/02/2018 - 11:01

THỜI SỰ TỐI 12-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/02/2018 - 10:52

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 13 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/02/2018 - 10:51

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 12- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/02/2018 - 09:13

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 12 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình