Thời sự

Thứ năm, 06/02/2020 - 09:22

THỜI SỰ 05-2-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 04/02/2020 - 23:17

THỜI SỰ NGÀY 04-2-2020

Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 04/02/2020 - 07:40

THỜI SỰ NGÀY 03-2-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/02/2020 - 08:06

THỜI SỰ NGÀY 02-2-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 01/02/2020 - 20:33

THỜI SỰ 01-2-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 01/02/2020 - 09:37

THỜI SỰ 31-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 30/01/2020 - 22:54

THỜI SỰ 30-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/01/2020 - 22:39

THỜI SỰ 29-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/01/2020 - 22:42

THỜI SỰ 28-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/01/2020 - 22:04

THỜI SỰ 27-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình