Thời sự

Thứ tư, 26/06/2019 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 25-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 25/06/2019 - 08:00

THỜI SỰ TỐI 24-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 24/06/2019 - 09:13

THỜI SỰ TỐI 23-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 24/06/2019 - 09:12

THỜI SỰ TỐI 22-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/06/2019 - 09:47

THỜI SỰ TỐI 21/6/2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 21/06/2019 - 07:29

THỜI SỰ TỐI 20-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 20/06/2019 - 08:02

THỜI SỰ TỐI 19-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 19/06/2019 - 13:46

THỜI SỰ TỐI 18-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 18/06/2019 - 08:37

THỜI SỰ TỐI 17-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 17/06/2019 - 08:03

THỜI SỰ TỐI 16-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình