Thời sự

Thứ bảy, 04/07/2020 - 19:11

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 04-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/07/2020 - 20:55

THỜI SỰ NGÀY 03-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/07/2020 - 17:15

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 03-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/07/2020 - 20:53

THỜI SỰ NGÀY 02-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/07/2020 - 17:19

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 02-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 01/07/2020 - 21:22

THỜI SỰ NGÀY 01-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 01/07/2020 - 17:30

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 01-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/06/2020 - 19:58

THỜI SỰ NGÀY 30-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/06/2020 - 17:38

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 30-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/06/2020 - 20:34

THỜI SỰ NGÀY 29-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình