Thời sự

Thứ bảy, 06/07/2019 - 09:11

THỜI SỰ TỐI 05-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/07/2019 - 08:40

THỜI SỰ TỐI 04-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/07/2019 - 08:00

THỜI SỰ TỐI 03-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/07/2019 - 09:21

THỜI SỰ TỐI 02-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 02/07/2019 - 09:12

THỜI SỰ TỐI 01-7-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/07/2019 - 08:41

THỜI SỰ TỐI 30-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/07/2019 - 08:33

THỜI SỰ TỐI 29-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 29/06/2019 - 09:14

THỜI SỰ TỐI 28-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 28/06/2019 - 08:20

THỜI SỰ TỐI 27-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 27/06/2019 - 07:26

THỜI SỰ TỐI 26-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình