Thời sự

Thứ năm, 09/07/2020 - 17:30

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 09-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/07/2020 - 08:24

THỜI SỰ NGÀY 08-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 08/07/2020 - 17:37

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 08-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/07/2020 - 21:10

THỜI SỰ NGÀY 07-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/07/2020 - 17:30

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 07-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/07/2020 - 20:38

THỜI SỰ NGÀY 06-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/07/2020 - 17:52

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 06-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 05/07/2020 - 20:58

THỜI SỰ NGÀY 05-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 05/07/2020 - 17:19

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 05-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 04/07/2020 - 23:32

THỜI SỰ NGÀY 04-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình