Thời sự

Thứ ba, 28/01/2020 - 22:42

THỜI SỰ 28-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/01/2020 - 22:04

THỜI SỰ 27-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/01/2020 - 21:43

THỜI SỰ 26-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/01/2020 - 09:01

THỜI SỰ 23-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/01/2020 - 08:58

THỜI SỰ 22-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/01/2020 - 08:54

THỜI SỰ 25-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/01/2020 - 21:38

THỜI SỰ 24-1-2020

Đàii Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 21/01/2020 - 20:59

THỜI SỰ 21-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 20/01/2020 - 20:46

THỜI SỰ 20-1-2020

ĐÀi Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 19/01/2020 - 21:20

THỜI SỰ 19-1-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình