Thời sự

Thứ hai, 30/09/2019 - 08:40

THỜI SỰ 28-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 28/09/2019 - 08:47

THỜI SỰ 27-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/09/2019 - 08:28

THỜI SỰ 26-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/09/2019 - 07:51

THỜI SỰ 25-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 25/09/2019 - 08:30

THỜI SỰ 24-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/09/2019 - 07:20

THỜI SỰ 23-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 22/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 22-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 21-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/09/2019 - 09:19

THỜI SỰ 20-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/09/2019 - 20:00

THỜI SỰ 19-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình