Thời sự

Thứ tư, 13/06/2018 - 08:04

THỜI SỰ TỐI 12-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 12/06/2018 - 07:17

THỜI SỰ TỐI 11-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/06/2018 - 07:47

THỜI SỰ TỐI 10-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/06/2018 - 07:46

THỜI SỰ TỐI 09-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 09/06/2018 - 07:24

THỜI SỰ TỐI 08-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/06/2018 - 08:51

THỜI SỰ TỐI 07-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 07/06/2018 - 07:52

THỜI SỰ TỐI 06-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 06/06/2018 - 07:31

THỜI SỰ TỐI 05-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 05/06/2018 - 07:58

THỜI SỰ TỐI 04-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 04/06/2018 - 08:29

THỜI SỰ TỐI 03-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình