Thời sự

Thứ sáu, 06/03/2020 - 16:56

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 6-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/03/2020 - 21:21

THỜI SỰ NGÀY 05-03-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/03/2020 - 16:25

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 5-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/03/2020 - 23:05

THỜI SỰ NGÀY 04-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/03/2020 - 16:34

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 4-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/03/2020 - 22:28

THỜI SỰ NGÀY 03-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/03/2020 - 21:43

THỜI SỰ NGÀY 02-03-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 01/03/2020 - 20:00

THỜI SỰ NGÀY 01-03-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 01/03/2020 - 14:42

THỜI SỰ NGÀY 29-2-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 29/02/2020 - 06:23

THỜI SỰ NGÀY 28-2-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình