Thời sự

Thứ hai, 18/11/2019 - 08:07

THỜI SỰ 17-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/11/2019 - 08:06

THỜI SỰ 16-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/11/2019 - 08:13

THỜI SỰ 15-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 15/11/2019 - 07:56

THỜI SỰ 14-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/11/2019 - 09:05

THỜI SỰ 13-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 13/11/2019 - 07:58

THỜI SỰ 12-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 12/11/2019 - 08:09

THỜI SỰ 11-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/11/2019 - 08:10

THỜI SỰ 10-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 10/11/2019 - 13:11

THỜI SỰ 09-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 09/11/2019 - 08:40

THỜI SỰ 08-11-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình