Thời sự

Thứ sáu, 30/03/2018 - 10:23

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 28 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 30/03/2018 - 07:47

THỜI SỰ TỐI 29-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 29/03/2018 - 09:03

THỜI SỰ TỐI 28-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 28/03/2018 - 07:59

THỜI SỰ TỐI 27-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 27/03/2018 - 15:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 27 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 27/03/2018 - 15:43

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 26- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 27/03/2018 - 14:19

THỜI SỰ TỐI 26-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 26/03/2018 - 13:40

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 26 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 26/03/2018 - 13:39

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 25- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 26/03/2018 - 13:37

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 25 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình