Thời sự

Thứ ba, 09/10/2018 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 08-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/10/2018 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 07-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/10/2018 - 07:50

THỜI SỰ TỐI 06-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/10/2018 - 07:21

THỜI SỰ TỐI 05-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/10/2018 - 07:45

THỜI SỰ TỐI 04-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/10/2018 - 08:18

THỜI SỰ TỐI 03-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/10/2018 - 07:48

THỜI SỰ TỐI 02-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 02/10/2018 - 08:03

THỜI SỰ TỐI 01-10-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/10/2018 - 08:05

THỜI SỰ TỐI 30-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/10/2018 - 08:04

THỜI SỰ TỐI 29-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình