Thời sự

Thứ bảy, 11/05/2019 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 10-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/05/2019 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 09-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/05/2019 - 08:06

THỜI SỰ TỐI 08-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 08/05/2019 - 07:28

THỜI SỰ TỐI 07-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/05/2019 - 07:57

THỜI SỰ TỐI 06-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/05/2019 - 08:30

THỜI SỰ TỐI 05-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/05/2019 - 08:29

THỜI SỰ TỐI 04-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 04/05/2019 - 08:09

THỜI SỰ TỐI 03-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/05/2019 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 02-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/05/2019 - 07:21

THỜI SỰ TỐI 01-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình