Thời sự

Thứ hai, 18/03/2019 - 08:06

THỜI SỰ TỐI 17-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/03/2019 - 08:04

THỜI SỰ TỐI 16-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/03/2019 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 15-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 15/03/2019 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 14-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/03/2019 - 07:52

THỜI SỰ TỐI 13-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 13/03/2019 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 12-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 12/03/2019 - 07:58

THỜI SỰ TỐI 11-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/03/2019 - 08:03

THỜI SỰ TỐI 10-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/03/2019 - 08:02

THỜI SỰ TỐI 09-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 09/03/2019 - 08:44

THỜI SỰ TỐI 08-3-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình