Thời sự

Thứ sáu, 18/01/2019 - 08:50

THỜI SỰ TỐI 17-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 17/01/2019 - 08:43

THỜI SỰ TỐI 16-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 16/01/2019 - 08:22

THỜI SỰ TỐI 15-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 15/01/2019 - 08:26

THỜI SỰ TỐI 14-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 14/01/2019 - 08:42

THỜI SỰ TỐI 13-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 14/01/2019 - 08:41

THỜI SỰ TỐI 12-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 12/01/2019 - 08:42

THỜI SỰ TỐI 11-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 11/01/2019 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 10-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 10/01/2019 - 08:19

THỜI SỰ TỐI 09-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 09/01/2019 - 07:18

THỜI SỰ TỐI 08-01-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình