Thời sự

Thứ năm, 26/04/2018 - 10:05

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 24- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/04/2018 - 07:53

THỜI SỰ TỐI 25-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 25/04/2018 - 08:44

THỜI SỰ TỐI 24-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/04/2018 - 15:24

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 24 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/04/2018 - 15:23

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 23- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/04/2018 - 07:54

THỜI SỰ TỐI 23-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:36

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 23 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:35

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 22- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:34

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 22 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:33

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 21- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình