Thời sự

Thứ hai, 25/06/2018 - 08:53

THỜI SỰ TỐI 24-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 25/06/2018 - 08:40

THỜI SỰ TỐI 23-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 23/06/2018 - 08:05

THỜI SỰ TỐI 22-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/06/2018 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 21-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/06/2018 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 20-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 20/06/2018 - 07:44

THỜI SỰ TỐI 19-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 19/06/2018 - 09:10

THỜI SỰ TỐI 18-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/06/2018 - 07:18

THỜI SỰ TỐI 17-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/06/2018 - 07:17

THỜI SỰ TỐI 16-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/06/2018 - 07:56

THỜI SỰ TỐI 15-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình