Thời sự

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:39

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 16 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:39

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 15 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:35

THỜI SỰ TỐI 15-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:18

THỜI SỰ TỐI 14-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:17

THỜI SỰ TỐI 13-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:15

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 15 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:14

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:12

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 14 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:11

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 13 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/01/2018 - 09:06

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 12-01-2018

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình