Thời sự

Thứ tư, 26/01/2022 - 20:34

THỜI SỰ NGÀY 26-01-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 26/01/2022 - 19:39

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 26/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 26/01/2022)

Thứ tư, 26/01/2022 - 12:23

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 26/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 25/01/2022 - 21:16

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 25/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 25/01/2022 - 20:19

THỜI SỰ NGÀY 25-01-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 25/01/2022 - 19:48

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 25/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 25/01/2022)

Thứ ba, 25/01/2022 - 18:27

THỜI SỰ NGÀY 25-01-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 25/01/2022 - 12:11

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 25/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 24/01/2022 - 21:25

THỜI SỰ NGÀY 24-01-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 24/01/2022 - 21:20

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 24/01

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 24/01/2022 - 18:30

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 24/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 24/01/2022)

Lịch phát sóng