Thời sự

Thứ sáu, 25/05/2018 - 08:01

THỜI SỰ TỐI 24-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 24/05/2018 - 08:00

THỜI SỰ TỐI 23-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 23/05/2018 - 07:24

THỜI SỰ TỐI 22-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 22/05/2018 - 08:03

THỜI SỰ TỐI 21-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 21/05/2018 - 07:12

THỜI SỰ TỐI 20-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 21/05/2018 - 07:11

THỜI SỰ TỐI 19-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 19/05/2018 - 08:51

THỜI SỰ TỐI 18-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 18/05/2018 - 07:20

THỜI SỰ TỐI 17-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 17/05/2018 - 08:04

THỜI SỰ TỐI 15-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 17/05/2018 - 07:56

THỜI SỰ TỐI 16-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 15/05/2018 - 08:09

THỜI SỰ TỐI 14-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình