Thời sự

Thứ hai, 27/09/2021 - 21:02

THỜI SỰ NGÀY 27-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/09/2021 - 20:13

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/09/2021 - 18:28

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 27-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/09/2021 - 18:16

Quảng Ngãi: Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, để kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế, ngày 27/9/2021, Chủ tịch UBND ban hành Quyết định khẩn số 1510/QĐ-UBND Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung Quyết định như sau:

Thứ hai, 27/09/2021 - 17:26

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 27/9]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 27/9/2021)

Thứ hai, 27/09/2021 - 12:23

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 27/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/09/2021 - 20:35

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 26/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/09/2021 - 19:55

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 26-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/09/2021 - 19:51

THỜI SỰ NGÀY 26-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/09/2021 - 18:39

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 26/9]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 26/9/2021)

Thứ bảy, 25/09/2021 - 20:26

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 25/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng