Văn hóa xã hội

Thứ bảy, 14/07/2018 - 08:58

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII: Thông qua các Nghị quyết của Kỳ họp

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII: Thông qua các Nghị quyết của Kỳ họp

Thứ bảy, 14/07/2018 - 08:55

Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

Thứ bảy, 14/07/2018 - 08:50

Giao lưu thể thao các Đài Phát thanh-Truyền hình khu vực duyên hải miền Trung

Giao lưu thể thao các Đài Phát thanh-Truyền hình khu vực duyên hải miền Trung

Thứ sáu, 13/07/2018 - 07:37

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, thông qua một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, thông qua một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Thứ năm, 12/07/2018 - 13:31

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung do UBND tỉnh trình ban hành Nghị quyết

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung do UBND tỉnh trình ban hành Nghị quyết

Thứ năm, 12/07/2018 - 13:24

Giải thích hướng dẫn công nhân thuộc Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Phú thực hiện quyền khiếu kiện theo quy định của pháp luật

Giải thích hướng dẫn công nhân thuộc Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Phú thực hiện quyền khiếu kiện theo quy định của pháp luật

Thứ tư, 11/07/2018 - 16:29

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII: Cân đối hợp lý các nguồn vốn

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII: Cân đối hợp lý các nguồn vốn

Thứ tư, 11/07/2018 - 13:26

Kỳ hợp thứ 9, HĐND tỉnh: UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Kỳ hợp thứ 9, HĐND tỉnh: UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Thứ tư, 11/07/2018 - 13:22

Phát động và ra quân hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7

Phát động và ra quân hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7

Thứ tư, 11/07/2018 - 09:33

Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021

Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021

Lịch phát sóng truyền hình