Văn hóa xã hội

Thứ năm, 13/06/2019 - 13:47

Khai mạc Giải bóng đá Futsal tranh cúp truyền hình Quảng Ngãi lần thứ 12- 2019

Khai mạc Giải bóng đá Futsal tranh cúp truyền hình Quảng Ngãi lần thứ 12- 2019

Thứ tư, 12/06/2019 - 14:35

Khai mạc Giải bóng đá mini tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I năm 2019

Khai mạc Giải bóng đá mini tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I năm 2019

Thứ tư, 12/06/2019 - 08:58

UBND tỉnh cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

UBND tỉnh cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thứ hai, 10/06/2019 - 08:17

Giải bóng đá mini tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I

Giải bóng đá mini tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I

Thứ bảy, 08/06/2019 - 08:15

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII

Thứ bảy, 08/06/2019 - 08:07

Quảng Ngãi sau 3 thập kỷ tái lập tỉnh

Quảng Ngãi sau 3 thập kỷ tái lập tỉnh

Thứ năm, 06/06/2019 - 14:34

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

Thứ năm, 06/06/2019 - 14:32

UBND tỉnh kiểm tra công việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Giá trị di sản Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh”

UBND tỉnh kiểm tra công việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Giá trị di sản Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh”

Thứ ba, 28/05/2019 - 15:09

Quảng Ngãi: Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội

Quảng Ngãi: Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội

Thứ ba, 28/05/2019 - 08:06

Triển khai nghiêm túc kỳ thi THPT quốc gia 2019

Triển khai nghiêm túc kỳ thi THPT quốc gia 2019

Lịch phát sóng truyền hình