Văn hóa xã hội

Thứ sáu, 15/11/2019 - 16:21

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy

Thứ sáu, 15/11/2019 - 16:19

Kết quả sau 1 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Kết quả sau 1 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Thứ năm, 07/11/2019 - 16:29

Bão giật cấp 15, hướng vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Bão giật cấp 15, hướng vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Thứ bảy, 02/11/2019 - 08:23

Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia

Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia

Thứ bảy, 02/11/2019 - 08:20

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Thứ năm, 31/10/2019 - 08:25

Tin lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi

Tin lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 29/10/2019 - 14:28

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng dự lễ khai giảng Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng dự lễ khai giảng Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi

Thứ ba, 29/10/2019 - 07:49

Thành phố Quảng Ngãi: Hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu

Thành phố Quảng Ngãi: Hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu

Thứ năm, 24/10/2019 - 15:00

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ bảy, 19/10/2019 - 15:00

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III-năm 2019

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III-năm 2019

Thứ sáu, 18/10/2019 - 16:00

Phiên trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019

Phiên trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019

Lịch phát sóng truyền hình