Kinh tế và phát triển

Thứ tư, 24/10/2018 - 09:12

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ làm việc với huyện Trà Bồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ làm việc với huyện Trà Bồng

Thứ hai, 22/10/2018 - 14:00

Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V, nhiệm kỳ 2018- 2023

Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V, nhiệm kỳ 2018- 2023

Thứ bảy, 20/10/2018 - 08:33

Họp giải quyết vướng mắc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Họp giải quyết vướng mắc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Thứ sáu, 19/10/2018 - 13:39

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Sơn Hà

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Sơn Hà

Thứ sáu, 19/10/2018 - 13:37

Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018

Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018

Thứ sáu, 19/10/2018 - 07:20

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại hồ chứa nước Nước Trong

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại hồ chứa nước Nước Trong

Thứ sáu, 19/10/2018 - 07:18

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng: “Kiên quyết điều chuyển hoặc cắt vốn các dự án giải ngân chậm”

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng: “Kiên quyết điều chuyển hoặc cắt vốn các dự án giải ngân chậm”

Thứ năm, 18/10/2018 - 14:41

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại huyện Sơn Tây

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại huyện Sơn Tây

Thứ năm, 18/10/2018 - 10:45

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: “Cần có giải pháp quyết liệt để đưa 19 xã và 1 huyện về đích nông thôn mới”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: “Cần có giải pháp quyết liệt để đưa 19 xã và 1 huyện về đích nông thôn mới”

Thứ năm, 18/10/2018 - 10:43

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang: Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Kho bạc các cấp có trình độ chuyên môn cao, tinh thông nghiệp vụ.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang: Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Kho bạc các cấp có trình độ chuyên môn cao, tinh thông nghiệp vụ.

Lịch phát sóng truyền hình