Kinh tế và phát triển

Thứ năm, 08/11/2018 - 16:41

Nông nghiệp năm 2018 đạt nhiều kết quả

Nông nghiệp năm 2018 đạt nhiều kết quả

Thứ ba, 06/11/2018 - 16:08

Quảng Ngãi: Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch năm 2018

Quảng Ngãi: Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch năm 2018

Thứ bảy, 03/11/2018 - 08:21

Chỉ đạo về triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

Chỉ đạo về triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 02/11/2018 - 08:20

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng: “Ưu tiên xây dựng các khu tái định cư trong quá trình triển khai các Dự án Khu dân cư bằng ngân sách”

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng: “Ưu tiên xây dựng các khu tái định cư trong quá trình triển khai các Dự án Khu dân cư bằng ngân sách”

Thứ tư, 31/10/2018 - 18:10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ: Sớm nhân rộng, phát triển thương hiệu chè Minh Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ: Sớm nhân rộng, phát triển thương hiệu chè Minh Long

Thứ sáu, 26/10/2018 - 16:16

Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng giữa 3 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Kon Tum

Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng giữa 3 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Kon Tum

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:36

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ “các sở ngành và huyện Bình Sơn cần quan tâm đến thôn Thọ An vì đây là xã miền núi có thôn đặc biệt khó khăn”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ “các sở ngành và huyện Bình Sơn cần quan tâm đến thôn Thọ An vì đây là xã miền núi có thôn đặc biệt khó khăn”

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:32

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính kiểm tra phương án phòng chống thiên tai tại huyện Trà Bồng

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính kiểm tra phương án phòng chống thiên tai tại huyện Trà Bồng

Thứ tư, 24/10/2018 - 16:00

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với UBND huyện Mộ Đức

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với UBND huyện Mộ Đức

Thứ tư, 24/10/2018 - 13:33

Quảng Ngãi hợp tác với Bệnh viện Nara Higashi Hospital- Nhật Bản

Quảng Ngãi hợp tác với Bệnh viện Nara Higashi Hospital- Nhật Bản

Lịch phát sóng truyền hình