Kinh tế và phát triển

Chủ nhật, 16/12/2018 - 08:47

Hội thảo “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Quảng Ngãi, cơ hội và thách thức”

Hội thảo “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Quảng Ngãi, cơ hội và thách thức”

Thứ sáu, 14/12/2018 - 07:08

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao

Thứ tư, 12/12/2018 - 08:06

HĐND tỉnh thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh

HĐND tỉnh thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh

Thứ ba, 11/12/2018 - 16:13

Năm 2019, dự kiến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 19.750 tỷ đồng

Năm 2019, dự kiến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 19.750 tỷ đồng

Thứ ba, 11/12/2018 - 16:08

Khơi thông ách tắc, giải phóng nguồn lực và tiềm năng cho sự phát triển, nhất là phát huy tối đa nhân tố con người

Khơi thông ách tắc, giải phóng nguồn lực và tiềm năng cho sự phát triển, nhất là phát huy tối đa nhân tố con người

Thứ ba, 11/12/2018 - 13:47

Năm 2018: Kinh tế Quảng Ngãi nhiều khởi sắc

Năm 2018: Kinh tế Quảng Ngãi nhiều khởi sắc

Thứ sáu, 07/12/2018 - 14:50

Triển khai thực hiện dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

Triển khai thực hiện dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

Thứ năm, 06/12/2018 - 14:39

Kinh tế - xã hội Quảng ngãi năm 2018: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch

Kinh tế - xã hội Quảng ngãi năm 2018: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch

Thứ năm, 06/12/2018 - 10:37

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ sáu, 30/11/2018 - 16:19

UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Công ty TNHH Kimin Power và Tập đoàn Canadian Solar

UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Công ty TNHH Kimin Power và Tập đoàn Canadian Solar

Lịch phát sóng truyền hình