Kinh tế và phát triển

Thứ sáu, 22/02/2019 - 08:45

Sembcorp triển khai các bước tiếp theo của dự án Nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp Dung Quất II

Sembcorp triển khai các bước tiếp theo của dự án Nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp Dung Quất II

Thứ ba, 19/02/2019 - 13:43

Góp ý dự thảo Quyết định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý về an toàn thực phẩm

Góp ý dự thảo Quyết định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý về an toàn thực phẩm

Thứ sáu, 15/02/2019 - 08:45

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ thăm các doanh nghiệp tại KKT Dung Quất

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ thăm các doanh nghiệp tại KKT Dung Quất

Thứ bảy, 09/02/2019 - 08:42

Ngư dân Phổ Thạnh nô nức mở cửa biển đầu năm

Ngư dân Phổ Thạnh nô nức mở cửa biển đầu năm

Thứ năm, 07/02/2019 - 14:10

Động lực kinh tế từ các dự án FDI

Động lực kinh tế từ các dự án FDI

Thứ sáu, 18/01/2019 - 08:54

Xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh

Xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh

Thứ tư, 16/01/2019 - 16:03

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ sáu, 11/01/2019 - 08:09

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Thứ sáu, 11/01/2019 - 08:06

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính kiểm tra công tác bình ổn thị trường Tết

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính kiểm tra công tác bình ổn thị trường Tết

Thứ ba, 08/01/2019 - 10:41

Các chuyên gia quy hoạch kiến trúc Pháp đề xuất ý tưởng quy hoạch thành phố Quảng Ngãi

Các chuyên gia quy hoạch kiến trúc Pháp đề xuất ý tưởng quy hoạch thành phố Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình