Kinh tế và phát triển

Thứ ba, 13/11/2018 - 07:55

Chủ tịchUBND tỉnh Trần Ngọc Căng: “ Tỉnh Quảng Ngãi tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài đến Quảng Ngãi”

Chủ tịchUBND tỉnh Trần Ngọc Căng: “ Tỉnh Quảng Ngãi tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài đến Quảng Ngãi”

Thứ sáu, 09/11/2018 - 13:58

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Thứ sáu, 09/11/2018 - 13:50

Doosan Vina sản xuất đơn hàng Samsung Engineering đầu tiên trị giá 13 triệu đô la Mỹ

Doosan Vina sản xuất đơn hàng Samsung Engineering đầu tiên trị giá 13 triệu đô la Mỹ

Thứ năm, 08/11/2018 - 16:41

Nông nghiệp năm 2018 đạt nhiều kết quả

Nông nghiệp năm 2018 đạt nhiều kết quả

Thứ ba, 06/11/2018 - 16:08

Quảng Ngãi: Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch năm 2018

Quảng Ngãi: Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch năm 2018

Thứ bảy, 03/11/2018 - 08:21

Chỉ đạo về triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

Chỉ đạo về triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 02/11/2018 - 08:20

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng: “Ưu tiên xây dựng các khu tái định cư trong quá trình triển khai các Dự án Khu dân cư bằng ngân sách”

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng: “Ưu tiên xây dựng các khu tái định cư trong quá trình triển khai các Dự án Khu dân cư bằng ngân sách”

Thứ tư, 31/10/2018 - 18:10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ: Sớm nhân rộng, phát triển thương hiệu chè Minh Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ: Sớm nhân rộng, phát triển thương hiệu chè Minh Long

Thứ sáu, 26/10/2018 - 16:16

Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng giữa 3 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Kon Tum

Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng giữa 3 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Kon Tum

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:36

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ “các sở ngành và huyện Bình Sơn cần quan tâm đến thôn Thọ An vì đây là xã miền núi có thôn đặc biệt khó khăn”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ “các sở ngành và huyện Bình Sơn cần quan tâm đến thôn Thọ An vì đây là xã miền núi có thôn đặc biệt khó khăn”

Lịch phát sóng truyền hình