Kinh tế và phát triển

Thứ năm, 18/10/2018 - 08:15

Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018

Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018

Thứ hai, 15/10/2018 - 06:57

Gặp mặt Ngày Doanh nhân nhân Việt Nam và trao giải thưởng “Doanh nhân- Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI năm 2018

Gặp mặt Ngày Doanh nhân nhân Việt Nam và trao giải thưởng “Doanh nhân- Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI năm 2018

Thứ năm, 11/10/2018 - 07:26

Bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

Bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

Thứ năm, 11/10/2018 - 07:21

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết và miễn nhiệm các chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết và miễn nhiệm các chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ tư, 10/10/2018 - 13:41

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các Nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các Nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

Thứ tư, 10/10/2018 - 08:57

Khai mạc Kỳ họp thứ 10-HĐND tỉnh khóa XII

Khai mạc Kỳ họp thứ 10-HĐND tỉnh khóa XII

Thứ tư, 10/10/2018 - 08:43

UBND tỉnh làm việc với Ngân hàng Thế giới về Dự án xử lý chất thải y tế

UBND tỉnh làm việc với Ngân hàng Thế giới về Dự án xử lý chất thải y tế

Thứ tư, 03/10/2018 - 07:52

UBND tỉnh họp về tình hình thu ngân sách nhà nước

UBND tỉnh họp về tình hình thu ngân sách nhà nước

Thứ ba, 02/10/2018 - 08:14

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng kiểm tra tình hình bệnh tay chân miệng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng kiểm tra tình hình bệnh tay chân miệng

Thứ sáu, 28/09/2018 - 13:36

Ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Quảng Ngãi và TP Hồ Chí Minh

Ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Quảng Ngãi và TP Hồ Chí Minh

Lịch phát sóng truyền hình