Kinh tế và phát triển

Thứ năm, 21/03/2019 - 15:22

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Thứ hai, 18/03/2019 - 08:29

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Sở Xây dựng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Sở Xây dựng

Thứ hai, 11/03/2019 - 16:23

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Phát triển Châu Á khảo sát thực địa tại Quảng Ngãi

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Phát triển Châu Á khảo sát thực địa tại Quảng Ngãi

Thứ năm, 07/03/2019 - 15:54

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Sở Công Thương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Sở Công Thương

Thứ năm, 07/03/2019 - 15:52

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thu mua, vận chuyển mía niên vụ 2018-2019

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thu mua, vận chuyển mía niên vụ 2018-2019

Thứ ba, 26/02/2019 - 09:03

Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh giai đoạn 2020- 2030

Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh giai đoạn 2020- 2030

Thứ sáu, 22/02/2019 - 08:45

Sembcorp triển khai các bước tiếp theo của dự án Nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp Dung Quất II

Sembcorp triển khai các bước tiếp theo của dự án Nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp Dung Quất II

Thứ ba, 19/02/2019 - 13:43

Góp ý dự thảo Quyết định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý về an toàn thực phẩm

Góp ý dự thảo Quyết định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý về an toàn thực phẩm

Thứ sáu, 15/02/2019 - 08:45

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ thăm các doanh nghiệp tại KKT Dung Quất

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ thăm các doanh nghiệp tại KKT Dung Quất

Thứ bảy, 09/02/2019 - 08:42

Ngư dân Phổ Thạnh nô nức mở cửa biển đầu năm

Ngư dân Phổ Thạnh nô nức mở cửa biển đầu năm

Thứ năm, 07/02/2019 - 14:10

Động lực kinh tế từ các dự án FDI

Động lực kinh tế từ các dự án FDI

Lịch phát sóng truyền hình