Kinh tế và phát triển

Thứ sáu, 15/11/2019 - 16:19

Kết quả sau 1 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Kết quả sau 1 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Thứ năm, 07/11/2019 - 17:00

Công điện chỉ đạo ứng phó bão số 6

Công điện chỉ đạo ứng phó bão số 6

Thứ tư, 16/10/2019 - 15:44

Xây dựng nông thôn mới phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn

Xây dựng nông thôn mới phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn

Thứ hai, 14/10/2019 - 16:34

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tập thể

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tập thể

Thứ bảy, 05/10/2019 - 08:23

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập trên địa bàn huyện Đức Phổ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập trên địa bàn huyện Đức Phổ

Thứ sáu, 04/10/2019 - 08:26

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng làm việc với huyện Đức Phổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng làm việc với huyện Đức Phổ

Thứ tư, 02/10/2019 - 07:48

Bế mạc phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh

Bế mạc phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh

Thứ tư, 02/10/2019 - 07:46

Triển khai các giải pháp thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản

Triển khai các giải pháp thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản

Thứ ba, 01/10/2019 - 08:09

Quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế -xã hội chưa đạt kế hoạch năm

Quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế -xã hội chưa đạt kế hoạch năm

Thứ hai, 30/09/2019 - 08:45

Triển khai dự án sản xuất rau, củ, quả theo công nghệ Nhật Bản tại Mộ Đức

Triển khai dự án sản xuất rau, củ, quả theo công nghệ Nhật Bản tại Mộ Đức

Thứ năm, 26/09/2019 - 14:45

Thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

Thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

Lịch phát sóng truyền hình